fbpx

life coaching

Czym jest life coaching?

Life coaching

Life coaching jest formą pracy nad rozwojem osobistym. Jest procesem, w którym człowiek, wykorzystując swoje zasoby, znajduje sposoby na rozwiązanie trudności, których doświadcza w życiu. Jest formą wsparcia dla osób, które są świadome pewnych rzeczy, ale czują, że utknęły w jakimś punkcie i nie bardzo wiedzą, co dalej albo jak z tego miejsca ruszyć. Czasami widzą wiele wyjść z sytuacji i to ich przytłacza – potrzebują dokonać wyboru. U podstaw coachingu leży wiara w to, że człowiek ma wszelkie możliwości, aby znaleźć rozwiązanie swojego problemu, które jest najlepsze dla niego w danym momencie życia. Klient mówi o sobie tyle, ile uzna za słuszne i potrzebne do tego, aby rozwiązać nurtujące go dylematy.

Czym life coaching nie jest?

Life coaching nie jest terapią – nie docieka przyczyn pewnych zachowań czy przekonań. W coachingu istotne jest to, co klient myśli, czuje, robi i w jakim stopniu jest z tego zadowolony oraz czy chciałby czegoś więcej lub inaczej. Jeśli tak – co może zrobić, zważywszy na otaczającą go rzeczywistość: możliwości, zasoby, ale i ograniczenia. Czyli jest to praca oparta na „teraz” a wychodząca do przyszłości.

Coaching nie jest doradztwem, konsultingiem ani mentoringiem. Coach nie ocenia klienta, nie opiniuje jego pomysłów, nie podpowiada rozwiązań, nie wskazuje dróg dojścia do celu. Coach nie musi być ekspertem w dziedzinie, nad którą pracuje klient – coach jest ekspertem w dziedzinie procesu coachingowego, czyli potrafi tak poprowadzić spotkania z klientem, aby on sam odszukał w sobie odpowiedzi i rozwiązania.

Life coaching nie jest formą edukacyjną, gdzie jest przekazywana konkretna wiedza (nie jest to warsztat, szkolenie, trening, wykład). Coach głównie zadaje pytania, które mają doprowadzić klienta do znalezienia swoich odpowiedzi. Jeśli w procesie coachingu pojawia się potrzeba zdobycia jakiejś wiedzy, zdobycia informacji potrzebnych do tego, aby podjąć decyzję – coach może zaproponować spotkanie z konkretnym specjalistą.

Dla kogo coaching?

Dla wszystkich osób, które:

 • nie borykają się z problemami zdrowia psychicznego (np. z depresją),

 • czują, że „utknęły w miejscu”,

 • czują, że chcą coś zmienić, ale same nie wiedzą co,

 • wiedzą, co chcą zmienić, ale nie wiedzą jak,

 • chcą zmienić tak dużo, że czują, iż to ich przerasta,

 • chcą zrobić porządek w swoim życiu,

 • mają kłopot z podjęciem decyzji,

 • czują, że czas przecieka im przez palce, a nie dzieje się w ich życiu nic, co ich satysfakcjonuje,

 • chcą budować trwałe i satysfakcjonujące relacje z ludźmi,

 • chcą być lepszymi rodzicami, partnerami, przyjaciółmi,

 • chcą poczuć się szczęśliwsze, spełnione,

 • chcą odkryć swoje marzenia,

 • chcą spełnić swoje marzenia, pragnienia,

 • chcą odkryć dla siebie nowe możliwości,

 • czują, że chcą coś zmienić, ale same nie wiedzą co,

 • chcą w pełni wykorzystać swoje talenty i potencjały,

 • chcą rozwinąć swoja karierę,

 • chcą się lepiej wywiązywać ze swoich obowiązków,

 • chcą być lepsze w różnych dziedzinach,

 • chcą lepiej radzić sobie z trudnościami dnia codziennego,

 • chcą zbalansować swoje życie,

 • maja gotowość wziąć odpowiedzialność za swoje życie: decyzje, działania,

 • maja gotowość przyjrzeć się sobie.

Jak wygląda life coaching – Warszawa?

Można to opisać w różnoraki sposób: jako proces, etapy, przez które przechodzi klient lub operacyjnie – z jakich elementów się składa.

Proces coachingu można w zarysie przedstawić w następujących punktach:

 • analiza rzeczywistości – tu pada pytanie: jak jest teraz? Klient opowiada, jak wygląda teraz jego życie (w kontekście obszaru, z jakim chce pracować), ocenia, na ile jest z tej rzeczywistości zadowolony.

 • określenie celów – klient zastanawia się, jak chciałby, żeby było w przyszłości. To, co mówi klient w tej części, jest przekształcane na cele.

 • określenie sposobów realizacji celów – klient zastanawia się, w jaki sposób może swoje cele zrealizować, co jest potrzebne, aby cele osiągnąć, jakie kolejne działania musza zostać przez niego podjęte, aby znalazł się tam, gdzie chce być.

Można też o procesie coachingu opowiedzieć inaczej: klient zyskuje najpierw głęboką świadomość tego, w czym jest i czego chce, następnie wyznacza sobie plan działania i wreszcie działa, aby osiągnąć swoje cele.

I wreszcie opis operacyjny coachingu – jest to seria spotkań, zwanych sesjami. Pierwsze spotkanie to sesja kontraktowa, podczas której klient i coach poznają się i decydują o współpracy. Na tej sesji coach opowiada klientowi o tym, czym jest coaching, na czym polega, jak wygląda praca coachingowa, informuje o zasadach etyki pracy coacha, jest ustalana liczba, częstotliwość i długość spotkań (najczęściej 6-10 spotkań. Liczba sesji jest uzależniona od chęci klienta, złożoności celu, postępów w realizacji celów itp., a ich czas trwania wynosi zazwyczaj 1-2 godziny, najczęściej raz na tydzień) oraz omawiane są sprawy organizacyjne takie jak: wysokość i forma opłat, sposoby odwoływania sesji. Klient może też uzyskać odpowiedzi na nurtujące go pytania. Gdy jest już ustalony kontrakt, coach zadaje pytania dotyczące osoby klienta, aby lepiej go poznać. Czasami dzieje się to jeszcze na sesji kontraktowej a czasami na następnej. Na kolejnych sesjach odbywa się praca nad konkretnymi celami klienta (zawsze z zachowaniem kolejności: jak jest teraz? Jak chcę, żeby było? Co mogę zrobić?). Praca odbywa się także pomiędzy sesjami: coach zadaje klientowi do wykonania pewne zadania, np. przemyślenie, wyobrażenie sobie czegoś, porozmawianie z kimś, zdobycie potrzebnych informacji, obejrzenie filmu, pójście w jakieś miejsce. Są one zawsze związane z tym, co dzieje się podczas sesji i mają na celu przybliżenie klienta do realizacji celów. Ważnym elementem jest też ewaluacja działań. Może się ona odbywać na każdej następnej sesji lub pod koniec procesu coachingowego.

Jak jeszcze wygląda coaching? Coach zadaje pytania. Dużo pytań. Klient zastanawia się i odpowiada – albo na głos, albo sam sobie: w głowie, na kartce.

Jakie korzyści płyną z coachingu?

Jedną wielką korzyścią jest rozwój osobisty, w tym odkrycie swoich niezauważanych dotąd bądź niedocenianych możliwości, potencjałów.

Uporządkowanie swojego życia, co skutkuje poczuciem spokoju i ładu wewnętrznego.

Podejmowanie decyzji i, co za tym idzie, łatwiejsze radzenie sobie z trudnościami w różnych obszarach życia.

Zmiana nawyków, co może powodować zwiększenie poczucia wpływu i sprawstwa.

Wypracowanie równowagi miedzy różnymi obszarami życia.

Sięganie po nowe, realizacja swoich marzeń, co jest przekładalne na zadowolenie z siebie lub poczucie szczęścia.

Zauważalna zmiana wizerunku. Nauczenie się „zdrowego egoizmu”, czyli dokonywanie takich wyborów, które są dobre dla mnie, ale nie wyrządzają szkody innym.

Podejmowanie i realizacja wyzwań, co wpłynie na zwiększenie pewności siebie.

Skontaktuj się z nami, aby umówić się na sesję coachingu. Nasi coache są do Twojej dyspozycji.

Jesteśmy gotowi, aby Ci pomóc.