fbpx

Psychoterapia dzieci Warszawa

Konsultacje

Na konsultacje zapraszamy rodziców lub opiekunów dziecka. Ważne, by na pierwszej konsultacji pojawili się obydwoje rodzice, ponieważ ich widzenie dziecka, trudności, z jakimi się zmaga dziecko, mogą być różne i obie perspektywy są niezwykle ważne. Kolejnym etapem pracy są konsultacje z dzieckiem, które służą poznaniu perspektywy dziecka oraz nawiązaniu kontaktu z terapeutą. Po konsultacjach zapraszani na rozmowę są rodzice, na której terapeuta przedstawia swoje obserwacje. Są one omawiane z rodzicami, aby wspólnie ustalić najlepszą formę pomocy dziecku.

W przypadku dziecka nastoletniego konsultacje odbywają się wraz z nastolatkiem. Na konsultacjach zarówno nastolatek, jak i rodzice przedstawiają swoją perspektywę dotyczącą problemu. Nastolatek, który ukończył 18 rok życia może samodzielnie przyjść na konsultacje.

Podczas konsultacji wspólnie decydujemy o najlepszej formie wsparcia dla młodego człowieka.

Psychoterapia indywidualna dzieci

Pracujemy z dziećmi w wieku 0-12 lat. Włączamy rodziców do współpracy ponieważ, uważamy, że daje to lepsze rezultaty w procesie terapeutycznym i służy zarówno dziecku, jak i całej jego rodzinie. Współpraca z rodzicami jest również istotna, ponieważ włączenie rodziców w proces terapii pozwala bardziej zrozumieć potrzeby dziecka, wesprzeć w wychodzeniu z trudności oraz poznać jego świat.

Psychoterapia dzieci jest realizowana w formie cotygodniowych spotkań, pozwalających poznać problem, z którym się zmaga młody człowiek. Terapia, która skierowana jest do dzieci, bazuje na zabawie i odreagowaniu emocji, ale zawiera też elementy edukacyjne. Jeśli dziecko doświadczyło trudnych sytuacji, to potrzebuje dużo czasu, by nastąpiła zmiana w jego funkcjonowaniu. Często rezultaty psychoterapii widoczne są po kilku miesiącach.

W czasie terapii dzieci i młodzież zdobywają pewność, że o sobie i swoich sprawach można rozmawiać z osobami, do których ma się zaufanie.

Psychoterapia dzieci Warszawa – metoda Kids’ Skills

W naszej poradni w centrum Warszawy korzystamy z różnych podejść terapeutycznych stosowanych w psychoterapii dzieci. Jedną z metod, jaką wykorzystujemy w pracy z dziećmi, jest metoda Kids’ Skills. Jest ona oparta na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, w którym staramy się skupiać nie na samym problemie czy trudnościach, lecz na możliwych sposobach jego rozwiązania i pomysłach na pokonanie trudności. Podczas terapii dziecko nabywa nowe umiejętności, które umożliwiają skuteczne poradzenie sobie z problemem, co pozytywnie wpływa również na poczucie sprawczości i pewność siebie dziecka.

Psychoterapia dzieci – metody:

włączenie w proces terapeutyczny jednego z rodziców lub opiekunów

Na każdym spotkaniu obecne jest dziecko wraz z jednym opiekunem. Rodzic, opiekun ma istotą rolę do spełnienia – wspólnie pracujemy nad stworzeniem pożądanego zachowania. Rolą rodzica jest również wsparcie przy wprowadzaniu zmian przez dziecko, zmian, które są najistotniejsze dla jego rozwoju.

odbywające się raz w tygodniu

Dodatkowo około jeden raz w miesiącu spotykamy się z rodzicami. Proces terapeutyczny odbywa się w myśl zasady poufności. Treści z sesji terapeutycznej nie są przekazywane rodzicom, żeby dziecko mogło się poczuć swobodnie i bezpiecznie z terapeutą. Wyjątek stanowi zagrożenie życia lub zdrowia osoby podlegającej terapii. Terapia indywidualna dziecka ma formę rozmowy, której towarzyszy zabawa (budowanie z klocków, wyklejanie, rysowanie, pacynki itp.). Forma zabawy jest zgodna z zainteresowaniami i wiekiem dziecka.

bez konieczności obecności dziecka

Zdarza się, że pomoc psychologiczna dla rodziców jest wystarczającą propozycją. Rodzice mają szanse na otrzymanie wsparcia, przyjrzenie się sobie w roli rodzica i pogłębienie swoich umiejętności wychowawczych. Dowiadują się, jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi i rodzinnymi.

Skontaktuj się z nami, aby umówić się na wizytę. Nasi terapeuci są do Twojej dyspozycji.

Jesteśmy gotowi, aby Ci pomóc.