fbpx

Terapia dzieci i młodzieży

Konsultacje

Na konsultacje zapraszamy rodziców lub opiekunów dziecka. Ważne, by na pierwszej konsultacji pojawili się obydwoje rodzice, ponieważ ich widzenie dziecka, trudności, z jakimi się zmaga dziecko, mogą być różne i obie perspektywy są niezwykle ważne. Kolejnym etapem pracy są konsultacje z dzieckiem, które służą poznaniu perspektywy dziecka oraz nawiązaniu kontaktu z terapeutą. Po konsultacjach zapraszani na rozmowę są rodzice, na której terapeuta przedstawia swoje obserwacje. Są one omawiane z rodzicami, aby wspólnie ustalić najlepszą formę pomocy dziecku.

W przypadku dziecka nastoletniego konsultacje odbywają się wraz z nastolatkiem. Na konsultacjach zarówno nastolatek, jak i rodzice przedstawiają swoją perspektywę dotyczącą problemu. Nastolatek, który ukończył 18 rok życia może samodzielnie przyjść na konsultacje.

Podczas konsultacji wspólnie decydujemy o najlepszej formie wsparcia dla młodego człowieka.

Terapia indywidualna młodzieży

Terapia młodzieży – kiedy?

Okres dojrzewania jest czasem intensywnych zmian zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych. Nastolatki często przeżywają wiele skrajnych i nierzadko niemal sprzecznych ze sobą emocji. Dodatkowo są bardzo skupione na sobie i mają ograniczony dostęp do swoich pokładów empatii, co często powoduje trudności z przyjmowaniem cudzego punktu widzenia. Dorastanie jest to okres, w którym młody człowiek często przeżywa różne rozczarowania. Z drugiej strony, jest to czas podejmowania bardzo trudnych decyzji o swojej przyszłości, poznawania siebie, eksperymentowania, sprawdzania, jaki jestem. 

Czasem w poradzeniu sobie z trudnościami wystarczy pomoc rodzica, opiekuna, znajomych czy nauczyciela. Jednak nie zawsze. Psychoterapia dla młodzieży w Warszawie  jest kolejną możliwością, z jakiej może skorzystać młody człowiek, by przejść przez ten trudny czas. Podczas sesji psychoterapii dla młodzieży w naszej poradni na warszawskim Śródmieściu młody człowiek otrzymuje zrozumienie, uczy się, jak radzić sobie z emocjami i pokonywać trudności.

Umów się na spotkanie, jeśli Twoje dziecko:

  • cierpi na zaburzenia odżywiania,
  • jest drażliwe,
  • często jest smutne i płaczliwe,
  • trudno mu sobie poradzić z przewlekłą chorobą somatyczną,
  • przeżywa trudności w relacjach,
  • cierpi na zaburzenia snu,
  • cierpi z powodu straty bliskiej osoby,
  • ma niskie poczucie własnej wartości,
  • ma trudności by odnaleźć sens życia.

Jak wygląda terapia młodzieży?

Spotkania indywidualne z nastolatkami odbywają się raz w tygodniu i mają formę rozmowy. Natomiast około raz w miesiącu spotykamy się z rodzicami. Proces terapeutyczny odbywa się w myśl zasady poufności. Treści z sesji terapeutycznej nie są przekazywane rodzicom, żeby nastolatek czuł się bezpiecznie z terapeutą i mógł mu powierzyć swobodnie wszystkie swoje trudności i kłopoty. Wyjątek stanowi zagrożenie życia lub zdrowia osoby podlegającej terapii.

Pracujemy z młodzieżą w taki sposób, że włączamy rodziców do współpracy, gdyż daje to lepsze rezultaty w procesie terapeutycznym.

Czas terapii jest zależny od trudności, z jaką się mierzy młody człowiek oraz od ustalonego wraz z terapeutą celu.

Terapia indywidualna dzieci

Pracujemy z dziećmi w wieku 0-12 lat. Włączamy rodziców do współpracy ponieważ, uważamy, że daje to lepsze rezultaty w procesie terapeutycznym i służy zarówno dziecku, jak i całej jego rodzinie. Współpraca z rodzicami jest również istotna, ponieważ włączenie rodziców w proces terapii pozwala bardziej zrozumieć potrzeby dziecka, wesprzeć w wychodzeniu z trudności oraz poznać jego świat.

Psychoterapia indywidualna dzieci jest realizowana w formie cotygodniowych spotkań, pozwalających poznać problem, z którym się zmaga młody człowiek. Terapia, która skierowana jest do dzieci, bazuje na zabawie i odreagowaniu emocji, ale zawiera też elementy edukacyjne. Jeśli dziecko doświadczyło trudnych sytuacji, to potrzebuje dużo czasu, by nastąpiła zmiana w jego funkcjonowaniu. Często rezultaty psychoterapii widoczne są po kilku miesiącach.

W czasie terapii dzieci i młodzież zdobywają pewność, że o sobie i swoich sprawach można rozmawiać z osobami, do których ma się zaufanie.

Psychoterapia dzieci – metoda Kids’ Skills

W naszej poradni w centrum Warszawy korzystamy z różnych podejść terapeutycznych stosowanych w psychoterapii dzieci. Jedną z metod, jaką wykorzystujemy w pracy z dziećmi, jest metoda Kids’ Skills. Jest ona oparta na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, w którym staramy się skupiać nie na samym problemie czy trudnościach, lecz na możliwych sposobach jego rozwiązania i pomysłach na pokonanie trudności. Podczas terapii dziecko nabywa nowe umiejętności, które umożliwiają skuteczne poradzenie sobie z problemem, co pozytywnie wpływa również na poczucie sprawczości i pewność siebie dziecka.

Pracujemy z dziećmi metodami:

włączenie w proces terapeutyczny jednego z rodziców lub opiekunów

Na każdym spotkaniu obecne jest dziecko wraz z jednym opiekunem. Rodzic, opiekun ma istotą rolę do spełnienia – wspólnie pracujemy nad stworzeniem pożądanego zachowania. Rolą rodzica jest również wsparcie przy wprowadzaniu zmian przez dziecko, zmian, które są najistotniejsze dla jego rozwoju.

odbywające się raz w tygodniu

Dodatkowo około jeden raz w miesiącu spotykamy się z rodzicami. Proces terapeutyczny odbywa się w myśl zasady poufności. Treści z sesji terapeutycznej nie są przekazywane rodzicom, żeby dziecko mogło się poczuć swobodnie i bezpiecznie z terapeutą. Wyjątek stanowi zagrożenie życia lub zdrowia osoby podlegającej terapii. Terapia indywidualna dziecka ma formę rozmowy, której towarzyszy zabawa (budowanie z klocków, wyklejanie, rysowanie, pacynki itp.). Forma zabawy jest zgodna z zainteresowaniami i wiekiem dziecka.

bez konieczności obecności dziecka

Zdarza się, że pomoc psychologiczna dla rodziców jest wystarczającą propozycją. Rodzice mają szanse na otrzymanie wsparcia, przyjrzenie się sobie w roli rodzica i pogłębienie swoich umiejętności wychowawczych. Dowiadują się, jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi i rodzinnymi.

Skontaktuj się z nami, aby umówić się na wizytę. Nasi terapeuci są do Twojej dyspozycji.

Jesteśmy gotowi, aby Ci pomóc.