fbpx

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna jest spotkaniem dwóch osób: terapeuty i osoby korzystającej z terapii. Spotkanie z terapeutą ma formę rozmowy. W procesie terapeutycznym ustalany jest cel spotkań, który jest zgodny z zapotrzebowaniem osoby zgłaszającej się po wsparcie w danej sytuacji życiowej. Skutkiem terapii jest zmiana, mająca na celu polepszenie dobrostanu człowieka. Czas trwania terapii jest zależny od problematyki, z którą dana osoba się zgłasza.

Sesje terapeutyczne odbywają w określonym miejscu i czasie, zazwyczaj jeden raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Jeśli:

• doświadczasz problemów emocjonalnych (w tym: obniżonego nastroju, lęku, niepokoju, złości),
• cierpisz z powodu zaburzeń odżywiania,
• cierpisz powodu zaburzeń nerwicowych (lękowych),
• posiadasz trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji,
• masz niskie poczucie własnej wartości,
• cierpisz na zaburzenia nastroju,
• masz poczucie, że nie radzisz sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych,
• zmagasz się z traumą,
• przeżywasz stratę,
• zmagasz się z przewlekłą chorobą somatyczną,
• doświadczasz spadku energii i motywacji do działania,
• borykasz się z trudnościami w relacjach,
• masz zaleconą terapię przez lekarza psychiatrę.

To umów się na spotkanie z naszym terapeutą.

Zapewniamy darmowy dobór psychoterapeuty pod kątem Twojego problemu.

Dlaczego warto?

Terapia indywidualna jest skuteczna. Działa niezależnie od przyjętej metody terapeutycznej w ramach danej teorii. Potwierdzają to badania skuteczności, które są prowadzone od kilkudziesięciu lat. Udowodniona wielkość efektu psychoterapii wynosi około 0,8. To znaczy, jak podaje B. Wampold, że przeciętny pacjent po psychoterapii jest zdrowszy niż 79% pacjentów, którzy jej jeszcze nie mieli.

Osoba potrzebująca wsparcia na danym etapie swojego życia, szuka takiej formy pomocy, która będzie dla niej odpowiednia. Na każdym etapie korzystania z psychoterapii, terapia daje tyle, ile osoba z niej korzystająca jest w stanie wziąć. Warto wiedzieć, że osoba zgłasza się do terapii w sytuacji przeżywania trudności, kryzysu. Rolą terapeuty jest pomoc w tym, by osoba korzystająca z terapii wykorzystała tę sytuację jako źródło rozwoju.

U większości osób rezultaty z psychoterapii są trwałe, choć zróżnicowane. Osoby korzystające z terapii widzą u siebie mniej trudności, mają bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi osobami, odczuwają wyższy poziom szczęścia i lepsze funkcjonowanie somatyczne.

Skontaktuj się z nami, aby umówić się na wizytę. Nasi terapeuci są do Twojej dyspozycji.

Jesteśmy gotowi, aby Ci pomóc.