fbpx

Terapia rodzinna Warszawa

Terapia rodzinna – po co?

terapii rodzinnej mówimy, gdy terapią objęta jest cała rodzina wraz z dziećmi. Ma ona formę rozmowy, podczas której członkowie rodziny mówią o istotnych dla nich sprawach. Dzięki temu rodzice mogą lepiej zrozumieć swoje dzieci, szczególnie dzieci będące nastolatkami. Natomiast dzieci mają możliwość poznania intencji rodziców. Terapia rodzinna jest pomocna, gdy rodzina przeżywa trudności, problemy lub kryzys, z którym trudno jej sobie poradzić.

Szczególny obszar pracy z rodzinami to:

– praca nad rozwiązywaniem konfliktów (w tym międzypokoleniowych),

– praca nad poprawą komunikacji, wyrażaniem emocji, potrzeb oraz oczekiwań,

– ustalanie granic miedzy osobami w rodzinie,

– praca nad umacnianiem więzi.

Jak wygląda terapia rodzinna – Warszawa?

Na sesję terapii rodzinnej zazwyczaj zapraszani są wszyscy członkowie rodziny, którzy mieszkają razem – najczęściej są to rodzice oraz dzieci, choć nie zawsze.  

Sesje psychoterapii rodzinnej odbywają się co 2-4 tygodnie i trwają 90 minut. Pierwsze spotkanie ma najczęściej charakter zapoznawczy, informacyjny – terapeuta poznaje wszystkich członków rodziny i informuje o zasadach współpracy. Dla rodziny jest to okazja do zapoznania się z terapeutą.

 Terapia rodzinna – cele

Podczas spotkań wszyscy członkowie rodziny mają możliwość opowiedzenia w bezpiecznych warunkach o występujących trudnościach, swoich potrzebach i oczekiwaniach. Podczas sesji rodzina wraz terapeutą szukają rozwiązania, które zostanie zaakceptowane przez wszystkich członków danej rodziny. Celem terapii rodzin nie jest szukanie osoby „winnej” – odpowiedzialnej za problem czy konflikt. Rodzina uczy się podczas terapii skutecznie komunikować się i szanować się wzajemnie.

Terapia rodzinna skierowana jest do rodzin,

w których:

  • problemy jednego z członków rodziny wpływają na funkcjonowanie całej rodziny,
  • poszczególne osoby w rodzinie mają konflikty między sobą,
  • występuje kryzys życiowy np. śmierć w rodzinie, wypadek,
  • występuje przewlekła choroba somatyczna np. choroba onkologiczna, cukrzyca, astma, nadciśnienie itp.
  • występuje choroba psychiczna,
  • występują trudności wychowawcze,
  • występują zaburzenia zachowania u dzieci,
  • dzieci nagle zaczynają się zachowywać w sposób budzący niepokój,
  • u dzieci występują zaburzenia odżywiania.

Podczas terapii rodzinnej pracujemy nad wzajemnym zrozumieniem członków rodziny oraz nad lepszym zrozumieniem trudności występujących w systemie rodzinnym.

Terapia rodzinna może być prowadzona przez dwóch psychoterapeutów i odbywa się co 2-4 tygodnie przez 90 minut.

Dlaczego warto podjąć terapię rodzinną?

Skuteczność terapii rodzinnej została dowiedziona naukowo. Już 20 sesji pozwala osiągnąć pozytywne efekty. Terapia jest skuteczna dla około 67% przypadków.

Celem terapii rodzinnej jest wypracowanie zmiany uwzględniającej oczekiwania członków całej rodziny. Proces terapeutyczny koncentruje się na wypracowaniu nowych, użytecznych rozwiązań dla rodziny. Nie ma uniwersalnych rozwiązań dobrych dla każdego. Dlatego terapeuta pomaga znaleźć rozwiązanie najlepsze dla danej rodziny w jej unikatowej sytuacji.

Rezultatem terapii rodzinnej jest zazwyczaj poprawa komunikacji w rodzinie, co umożliwia lepsze
zrozumienie siebie nawzajem w zakresie przeżywanych emocji, potrzeb, motywacji czy
podejmowanych działań. Prowadzi to często do poprawy relacji w rodzinie. Pozwala na zobaczenie
swoich granic i granic innych osób.

Jak przebiega terapia rodzinna?

Skontaktuj się z nami, aby umówić się na wizytę. Nasi terapeuci są do Twojej dyspozycji.

Jesteśmy gotowi, aby Wam pomóc.