fbpx

Terapia rodzinna

terapii rodzinnej mówimy, gdy terapią objęta jest cała rodzina wraz z dziećmi. Ma ona formę rozmowy, podczas której członkowie rodziny mówią o istotnych dla nich sprawach. Dzięki temu rodzice mogą lepiej zrozumieć swoje dzieci, szczególnie dzieci będące nastolatkami. Natomiast dzieci mają możliwość poznania intencji rodziców. Terapia rodzinna jest pomocna, gdy rodzina przeżywa trudności, problemy lub kryzys, z którym trudno jej sobie poradzić.

Szczególny obszar pracy z rodzinami to:

– praca nad rozwiązywaniem konfliktów (w tym międzypokoleniowych),

– praca nad poprawą komunikacji, wyrażaniem emocji, potrzeb oraz oczekiwań,

– ustalanie granic miedzy osobami w rodzinie,

– praca nad umacnianiem więzi.

terapia rodzinna

Terapia rodzinna skierowana jest do rodzin,

w których:

  • problemy jednego z członków rodziny wpływają na funkcjonowanie całej rodziny,
  • poszczególne osoby w rodzinie mają konflikty między sobą,
  • występuje kryzys życiowy np. śmierć w rodzinie, wypadek,
  • występuje przewlekła choroba somatyczna np. choroba onkologiczna, cukrzyca, astma, nadciśnienie itp.
  • występuje choroba psychiczna,
  • występują trudności wychowawcze,
  • występują zaburzenia zachowania u dzieci,
  • dzieci nagle zaczynają się zachowywać w sposób budzący niepokój,
  • u dzieci występują zaburzenia odżywiania.

Podczas terapii pracujemy nad wzajemnym zrozumieniem członków rodziny oraz nad lepszym zrozumieniem trudności występujących w systemie rodzinnym.

Terapia rodzinna może być prowadzona przez dwóch psychoterapeutów i odbywa się co 2-4 tygodnie przez 90 minut.

Dlaczego warto?

Skuteczność terapii rodzinnej została dowiedziona naukowo. Już 20 sesji pozwala osiągnąć pozytywne efekty. Terapia jest skuteczna dla około 67% przypadków.

Celem terapii rodzinnej jest wypracowanie zmiany uwzględniającej oczekiwania członków całej rodziny. Proces terapeutyczny koncentruje się na wypracowaniu nowych, użytecznych rozwiązań dla rodziny. Nie ma uniwersalnych rozwiązań dobrych dla każdego. Dlatego terapeuta pomaga znaleźć rozwiązanie najlepsze dla danej rodziny w jej unikatowej sytuacji.

Rezultatem terapii rodzinnej jest zazwyczaj poprawa komunikacji w rodzinie, co umożliwia lepsze
zrozumienie siebie nawzajem w zakresie przeżywanych emocji, potrzeb, motywacji czy
podejmowanych działań. Prowadzi to często do poprawy relacji w rodzinie. Pozwala na zobaczenie
swoich granic i granic innych osób.

Skontaktuj się z nami, aby umówić się na wizytę. Nasi terapeuci są do Twojej dyspozycji.

Jesteśmy gotowi, aby Wam pomóc.